Njoftime dhe ngjarje

ad

Login

Register

Në bazë të Statutit dhe Vendimit të Këshillit Drejtues të datës 10.07.2013, Kolegji “Gjilani” shpall

 

K O N K U R S

 

Për regjistrim të studentëve në vitin akademik 2013/2014 në këto programe studimi:

 

 

 

BACHELOR 

MASTER

BANKA, FINANCA DHE KONTABILITET (BA)

MENAXHMENT   (BA)           

JURIDIK I PËRGJITHSHËM  (LLB)                                                   

                  Specializimet:                                

-          Administrativo Kushtetues

-          Penalo Juridik

-          Financiar Juridik

 

MASTER NË MENAXHMENT (MA)                                       

Specializimet:

- Financa   

- Ndërmarrësi       

 

MASTER NË JURIDIK (LLM)

Drejtimi Juridik penal

             

Mënyra e studimeve

Studimet organizohen në dy forma:

- të rregullt , dhe     

- pa shkëputje nga puna (me korrespodencë)                                                                   

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim

- Diploma dhe dëftesat e shkollës së mesme

- Kopja e letërnjoftimit, certifikata dhe 2 fotografi;

- Aplikacioni  (merret në lokalet e Kolegjit).

 

                                                       

Studime evropiane për karrierë të suksesshme në Kosovë dhe Evropë

                                                                      

                                               

Gjilan, Rruga e Ferizajit pn
Mob: 044/187-181, Tel:0280/325-420;  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vizito dhe apliko online:  www.kugjilani.com

 

 

 

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.