Kalendari Akademik

ad

Login

Register

 • Viti akademik
  • Viti akademik në Kolegjin GJILANI fillon më 1 tetor të vitit kalendarik dhe përfundon më 31 maj të vitit vijues, i ndarë në dy semstra ate dimëror dhe veror;
  • Semestri dimëror fillon më 1 tetor dhe përfundon më 15 janar të vitit vijues kalendarik dhe përfshin 15 - javë pune mësimore e shkencore;
  • Semestri veror  fillon më 15 shkurt dhe përfundon më 31 maj  të vitit vijues kalendarik dhe përfshin 15 - javë pune mësimore e shkencore;
 • Regjistrimi për vitin akademik dhe vërtetimi i semestrave:

  - Regjistrimi në vitin e parë të studimeve bëhet në kohën e përcaktuar me konkurs 
  - Regjistrimi në vitin e dytë dhe të tretë të studimeve, bëhet në kohën prej 1 deri më 15 tetor.
  - Vërtetimi i semestreve bëhet në kohën prej 15 - 20 janar (për semestrin dimëror) dhe prej 2 - 5 qershor (për semestrin veror).
 • Afatetet e provimeve

  Të rregullta:

  - Afatin e Janarit - (që fillon prej 20 janar deri më 15 shkurt).
  - Afatin e qershorit –(që fillon prej 5 qershorit deri më 30 qershor) dhe
  - Afatin e shtatorit –(që fillon prej 1 deri më 30 shtator).

  Jo të rregullta :

  - Afatin e Nëntorit - (që fillon prej 15 nëntor deri më 15 dhjetor).
  - Afatin e prillit – (që fillon prej 1-30 prill)
 • Paraqitja e provimeve:

  - për afatin e janarit prej 15-20 janar
  - për afatin e qershorit prej 1-5 qershor
  - për afatin e shtarotit prej 20-30 gusht
  - për afatin e nëntorit prej 1-5 nëntor
  - për afatin e prillit prej 25-30 mars
 • Lista e festave zyrtare shtetërore do të shpallet për çdo vit akademik, me shpallje të veçantë.

Na kontaktoni

 • Kolegji Gjilani
  Adresa Gjilan 
 • +377(0) 44/187-181
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.