Kolegji “Arbëri” (ish Gjilani) në Gjilan është themeluar në vitin 2006 si institucion privat i arsimit të lartë. Institucioni fillimisht është licencuar nga MASHT me emrin KOLEGJI UNIVERSITAR „GJILANI“, me seli në Gjilan (nr. i vendimit të licencës 1538/02-1, më 21.11.2007) për vitin akademik 2006/07 me programet e studimeve Bachelor në Fakultetin Ekonomik me drejtimet: Banka, Financa e Kontabilitet si dhe Menaxhment dhe Informatikë, në Fakultetin Jurdik me drejtimet: Juridik i përgjithshëm dhe Kriminalistikë; në Fakultetin e Edukimit me drejtimet: Parafillor dhe Fillor dhe në Fakultetin e shkencave sociale me drejtimet: Gjuhë angleze dhe Psikologji. Që nga viti 2009/10, Institucioni ynë është profiluar vetëm për programet e studimeve në ekonomi dhe juridik.

Copyright © 2006 - 2017
All rights reserved.

Designed by
Edon Shkodra

Kolegji Arbëri

Ballina Programet Për Student Rreth Kolegjit Kontakt

EN  |  DE

NA KONTAKTONI

Kolegji Arberi
Rruga e Ferizajit pa nr
 60000 Gjilan, Kosovë
 
+377 (0) 44/187-181
 info@kugjilani.com

 Stafi Administrativ

- LL.M. Can. Alban Hyseni, Sekretar

- MA. Can. Fatmire Haliti, Udhëheqëse e Zyrës për Cilësi

- Ecc.Dip. Arjeta Imeri, Zyrtare për shërbim të Studentëve

- MA. Can. Mirjeta Hyseni, Zyrtare për shërbim të Studentëve.

- MA. Can. Fatmire Haliti, Zyrtare për shërbime të Studentëve.

- Edon Shkodra, shërbimet e IT-së dhe WEB


alban.hyseni@kugjilani.com

- - @kolegjiarberi.com
- - @kolegjiarberi.com
- - @kolegjiarberi.com
- - @kolegjiarberi.com
edon.shkodra@hotmail.com

Kolegji Arberi
Rruga e Ferizajit pa nr
 60000 Gjilan, Kosovë
+377 (0) 44/187-181 (Gjithashtu Viber)
info@kugjilani.com