Regjistrimi i semestrit

ad

Login

Register

 

Regjistrimi për vitin akademik dhe vërtetimi i semestrave bëhet në bazë të Statutit dhe Rregullores në fuqi për Studimet themelore – bachelor dhe Master sipas kalendarit vjetor në vijim:

- Regjistrimi në vitin e parë të studimeve bëhet në kohën e përcaktuar me konkurs 

- Regjistrimi në vitin e dytë dhe të tretë të studimeve, bëhet në kohën prej 1-15 tetor.

 

Vërtetimi i semestreve bëhet në periudhën:

  •  15-20 janar  për semestrin dimëror 
  •   2-5 qershor për semestrin veror.

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.