Paraqitja e provimeve

ad

Login

Register

Paraqitja e provimeve  bëhet sipas Rregullores në fuqi  për organizimin dhe mbajtjen e provimeve  sipas kalendarit vjetor në vijim:

 

Afatetet e provimeve

Të rregullta:

- Afatin e Janarit - që fillon prej 20 janar deri më 15 shkurt.

- Afatin e qershorit –që fillon prej 5 qershorit deri më 30 qershor) dhe

- Afatin e shtatorit –(që fillon prej 1 deri më 30 shtator).

Jo të rregullta :

- Afatin e Nëntorit - (që fillon prej 15 nëntor deri më 15 dhjetor).

- Afatin e prillit – (që fillon prej 1-30 prill)

Paraqitja e provimeve:

- për afatin e janarit prej 15-20 janar

- për afatin e qershorit prej 1-5 qershor

- për afatin e shtarotit prej 20-30 gusht

- për afatin e nëntorit prej 1-5 nëntor

- për afatin e prillit prej 25-30 mars

 

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.