Ballina

ad

Login

Register

MISIONI DHE VIZIONI

Misioni i Kolegjit "GJILANI" si institucion është që të ofrojë studime të arsimit të lartë sipas standardeve evropiane, dhe me këtë të kontribuoj për një zhvillimin të qëndrueshëm  ekonomik e shoqëror në nivel lokal dhe rajonal të shtetit të Kosovës, përmes të përgatitjes së profesionistëve të mirë-edukuar dhe kualifikuar, krijimit të njohurive të reja dhe zbatimit të rezultateve të kërkimit shkencor me anë të dialogut shoqëror dhe partneritetit akademik. Kolegji synon të ofroj një ambient i cili inkurajon rritjen intelektuale dhe personale të anëtarëve të tij, studentëve, duke proklamuar cilësinë akademike (kombinimi i studimeve me internship), solidaritetit dhe kolegjialitetit, transparencës procedurale dhe thjeshtësisë, hapjes (internacionalizimit) dhe një fokus në shoqëri. Vizioni  ynë është:  "Të jemi një nga institucionet më të njohura të arsimit të lartë në Kosovë, në ofrimin e arsimit cilësor përmes përgaditjes  profesionale dhe një burim krenarie për studentët, personelin akademik dhe komunitetin të cilit i shërbejmë".  Lexo më shumë
 

Qëllimet

- Të arsimoj student në fushën e ekonomisë dhe juridikut përmes mësimdhënies, praktikes dhe përvojës profesionale 
- Të veproj si një institucion për avancimin e njohurive dhe ideve
- Të ofroj kualifikime bazike dhe mjeshtri profesionale në pajtim me sistemin e arsimit që përmbush nevojat e tregut
- Të mbështes gratë në shoqëri
- Të respektoj standardet Evropiane të Arsimit të Lartë
- Të zhvilloj aktivitete dhe kërkime shkencor në mbështetje të misionit 
 

Na kontaktoni

  • Kolegji Gjilani
    Adresa Gjilan 
  • +377(0) 44/187-181
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.